Projekce zeleně

Na základě schůzek se zákazníkem je vypracován detailní pro­jekt, který je během konzultací upravován a doplňován tak, aby vše vyhovovalo poža­dav­kům zákazníka a přírodním poměrům místa budoucí realizace.

Je nutné brát v úvahu například klima, nadmořskou výšku, průběh zimy, půdní podmínky, typ podloží, zdroj vody. Nesmíme opomenout ani okolní krajinu, která by se měla s plánovaným záměrem vhodně doplňovat.

Po odsouhlasení projektové dokumentace objednavatelem se může přistoupit k dalšímu kroku - k realizaci.

Dle přání zákazníka nabízíme následující typy projektů:

  • Projekty rodinných zahrad
  • Projekty rekonstrukce zahrad
  • Projekty sadovnických úprav vyhrazené zeleně (průmyslové areály, hotely, školská zařízení apod.)
  • Krajinářské projekty
  • Projekty okrasných a koupacích jezírek (biotopy)
  • Projekty automatických závlahových systémů

Ukázka projekce zeleně Ukázka projekce zeleně Ukázka projekce zeleně